Vizyon - Misyon

Vizyon

Otomotiv alanındaki bilimsel çalışmalarda, bilgi ve teknoloji üretiminde, ihtiyaçlar doğrultusunda kendini devamlı yenileyen, çağdaş eğitim ve araştırma stratejileri oluşturan ve uygulayan, Türkiye’de ve dünyada saygın, mezunları tercih edilen ve aranan, uluslararası nitelikte öğrenci ve öğretim elemanı yapısına sahip, sektördeki paydaşlarının ihtiyaçlarını hızlı, kaliteli ve etkili çözümlerle karşılayan öncü bir bölüm olmaktır.

Misyon

Türkiye’nin endüstriyel ihtiyaçları ve stratejik hedefleri doğrultusunda, otomotiv alanında evrensel geçerliliği olan bilgi ve becerilerle donatılmış, disiplinler arası ortaklaşa çalışabilen, profesyonel ve etik sorumluluklarının bilincinde, uluslararası iletişime, bilgi kaynaklarına ulaşıma ve uluslararası yetkinliğe sahip, araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısına sahip, araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile ulusal ve uluslararası teknoloji üretimine katkı sağlayan otomotiv mühendisleri yetiştirmektir.