Lisans Programı
Otomotiv Mühendisliği Lisans Programı
Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü’nde sadece Normal Öğretim lisans programı yürütülmektedir. Otomotiv Mühendisliği Bölümü’nde mezuniyet için gerekli 240 AKTS ve 40 günlük endüstri stajının dışında, 4. sınıfın güz veya bahar yarıyılında gerçekleştirilmek üzere İşyeri Eğitimi uygulaması yapılmaktadır. İlgili yönetmelikleri gereğini yerine getirerek tüm dersleri başarı ile tamamlayan öğrencilere Otomotiv Mühendisliği Bölümü Lisans Diploması verilmekte ve öğrenciler Otomotiv Mühendisi olarak mezun olmaktadırlar.
 
Ayrıca, Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak Otomotiv Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans ve Doktora Programları da bölümümüzde yürütülmektedir.
 
Bütünleme Sınavı Hakkında
 
Kayıtlı olduğu yarıyılda/yılda aldığı dersleri başarı ile tamamladığı takdirde mezun olabilecek durumdaki öğrencilerden en çok üç dersi kalanlara bütünleme sınavına girebileceklerdir. Seneto kararına burdan ulaşabilirsiniz. ​​
 
Yeni Müfredat Hakkında
 
2018 - 2019 Eğitim-Öğretim yılından itibaren  bölümümüz öğrencilerinin tümü yeni müfredata tabiidir. Eski müfredatta yer alan bazı dersler kaldırılmış, bazılarının dönemleri veya saatleri değiştirilmiş olup müfredata yeni dersler eklenmiştir. Öğrencilerimizin 240 AKTS şartını sağlamaları durumunda mezun olmaları söz konusu olduğundan öğrencilerin her dönemdeki AKTS kredilerini kontrol etmesi, eksik AKTS var ise bunun seçmeli dersler ile tamamlanması gerekmektedir. Eksik AKTS’lerin tamamlanması için seçmeli dersler bölüm başkanlığımızca açılacaktır.​​
 
 Çift Anadal ve Yandal Programları
Otomotiv Mühendisliği Bölümü anlaşmalı olduğu Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi bölümleri ile “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” gereğince öğrenci geçişleri yapmaktadır. Otomotiv Mühendisliği Bölümünün, Metalurji ve Malzeme Mühendisliğiİnşaat Mühendisliği,  Enerji Sistemleri Mühedisliği, İmalat Mühendisliği ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümleri ile Çift Anadal, İmalat Mühendisliği Bölümü ile Yandal anlaşması bulunmaktadır. Çift Anadal İkinci Lisans veya Yandal Programlarına başvuruları Gazi Üniversitesi Senatosunca belirlenen tarihte başvuru formu ile Rektörlüğe yapılır. Lisans öğrencileri, üniversitedeki Lisans öğrenimlerinin en erken 3. en geç 5. yarıyılın başında, Çift Anadal İkinci Lisans veya Yandal Programına başvurabilirler.
 
Öğrencinin Çift Anadal programına başvuru yapabilmesi için genel not ortalamasının en az  3.00 olması gerekir. Ayrıca, her iki programa başvurabilmek için Anadal Lisans programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’de yer almak ve başvuruda bulunduğu döneme kadar Anadal Lisans Programında aldığı tüm dersleri başarmış olmak zorunludur.  
 
Öğrencinin Yandal programına başvuru yapabilmesi için  3. yarıyılda yapacak ise genel not ortalamasının en az  3.50,  4. yarıyılda yapacak ise genel not ortalamasının en az  3.25,  5. yarıyılda yapacak ise genel not ortalamasının en az  3.00 olması gerekir. Başvuruda bulunduğu döneme kadar Anadal Lisans Programında aldığı tüm dersleri başarmış olmak zorunludur.  
 
Anadal Lisans Programından mezuniyet hakkını elde eden, fakat Çift Anadal İkinci Lisans veya Yandal Programını bitiremeyen öğrencilere, Çift Anadal İkinci Lisans Programı veya Yandal Programını tamamlayabilmeleri için iki yarıyıl ek süre verilir. Çift Anadal İkinci Lisans Programı öğrencileri için, Fakülte Yönetim Kurulunun gerekçeli kararı ile bu süre uzatılabilir. Öğrencinin Çift Anadal İkinci Lisans veya Yandal Programlarından aldığı derslerden başarılı sayılabilmesi için en az CC harf notu alması gerekir. Çift Anadal İkinci Lisans Programını başarı ile bitirip iki Lisans derecesine hak kazanmış olan öğrencilere, Anadal Lisans ve Çift Anadal Lisans diploması verilir. 
 
Çift Anadal ve Yandal programları ile ilgli daha ayrıntılı bilgiye aşağıda verilen Çift Anadal ve Yandal program yönergelerini indirerek ulaşabilirsiniz.
 
Çift Anadal Bilgileri
Akademik Yıl
Çift Anadal Yapan Başka Bölümün Öğrenci Sayısı
Başka Bölümde Çift Anadal Yapan Öğrenci Sayısı
2014-2015
 
 
2013-2014
5
5
2012-2013
 
 
2011-2012
 
 
 
 
 
Yatay ve Dikey Geçişler
Bölümümüze yatay geçişler 24.04.2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin” 7/2 maddesine göre yapılmaktadır [http://ogris.gazi.edu.tr]. Geçiş yapacak öğrencilerde söz konusu yönetmeliğin 7/2 maddesi gereğince istenilen özellikler aranmaktadır. Değerlendirmeler başvuran adayların LYS’de almış oldukları puanları ve akademik ortalamaları dikkate alınarak hesaplanan Yerleştirme Puanına (YP) göre yapılır. MTOK programlarına, sadece MTOK programlarında öğrenim görenler ve intibak programını başarmış olanlar başvurabilirler. Başvurulan program ile öğrenim görülen programın aynı olması gerekmektedir. Öğrencinin kayıtlı bulunduğu programda, bitirmiş olduğu dönemlere ait not dökümünde başarısız dersin ve üniversite yönetmeliğine göre koşullu geçer ders notunun bulunmaması gerekir ( DD veya DC gibi).
ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarına bağlı olarak ise dikey geçiş öğrencisi alınmaktadır. Kabuller bölümümüzce belirlenen kontenjanlar doğrultusunda “Meslek Yüksekokulları Ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik’’ esaslarına dayanılarak gerçekleştirilmektedir [http://ogris.gazi.edu.tr].
Yatay ve dikey geçişle gelen öğrencilerin durumları “Otomotiv Mühendisliği Bölümü Muafiyet ve İntibak Komisyonu” tarafından incelenerek karara bağlanmaktadır. Komisyon, Prof. Dr. Can ÇINAR, Prof. Dr. Halit KARABULUT ve Doç. Dr. Fatih ŞAHİN olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşmaktadır. Yatay Geçiş ile bölümü kazanan öğrenci muaf olmak istediği dersler hakkında dilekçesini verir. Komisyon ilgili öğrencilerin önceden almış oldukları dersleri gösteren transkriptlerini incelemekte ve her öğrenci için bir “Muafiyet Bildirim Formu” (intibak ve muafiyet belgesi) düzenlemektedir. Bu belge ile öğrencilerin hangi derslerden muaf sayılacakları belirlenmektedir. Bölüm Muafiyet ve İntibak Komisyonunun kararı “Fakülte Yönetim Kurulu” tarafından kesinleşmektedir.