Aday Öğrenciler için
OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ VE İSTİHDAM ALANLARI

1) Otomotiv Mühendisliği
Genel manada mühendislik; matematik ve fen bilimlerinden türeyen veya bu bilimler ile sıkı bağlantısı olan bir meslek dalıdır. Matematik ve fen bilimlerinin kapsamına giren doğa yasalarını, kuralları, hipotez ve teoremleri keşfetmek veya kanıtlamak fen bilimcilerinin işi olmakla beraber, bu bulguları kullanarak teknoloji geliştirme ya da insanların karşılaştıkları birtakım doğal sorunları çözme mühendislerin görevidir. Otomotiv mühendisliği de matematik ve fen bilimlerine dayanan bir meslek dalıdır. Otomotiv mühendisliğinin kapsamına ulaşım ve taşıma araçlarının tasarımı, geliştirmesi, test edilmesi, imalatı, muayenesi, dönüşümü, bakım ve onarımı, ithalat ve ihracatı gibi işler girmektedir. Bu mühendisliğin mazisi, gelişmiş ülkelerde 1950’li yıllara kadar inmekle birlikte ülkemizde yeni kurulan mühendislik dallarından birisidir. Otomotiv mühendisliğine en yakın mühendislik dalı makine mühendisliğidir. Otomotiv mühendisliğinin ayrı bir mühendislik dalı olarak yapılandırılması uzmanlaşma ihtiyacından doğmaktadır. Otomotiv mühendisliği programında okutulan derslerin yaklaşık olarak %60’ı makine mühendisliği programlarında okutulan derslerle aynıdır. Geri kalan dersler de otomotiv mühendisliğine özel uzmanlık alan dersleridir. Otomotiv mühendisliği programında okutulan dersler ve bu derslerin içerikleri otomotiv sanayicilerinin ve diğer paydaşların (mezunlar, öğretim üyeleri) görüşleri dikkate alınarak belirlenmiştir. Hali hazırda ülkemizde 17 otomotiv mühendisliği programı bulunmaktadır. Bunlardan bazıları makine mühendisliği bölümlerinin altında yapılandırılmış olup, makine mühendisliği ağırlıklı programlardır. Bir kısmı da Teknoloji Fakülteleri bünyesinde ya da mühendislik fakülteleri içerisinde ayrı bir bölüm olarak yapılandırılmış olan programlardır.
 
2) Otomotiv Sektörü
Otomotiv terimi lastik tekerlekli ulaşım ve taşıma araçları ile iş makinelerini temsil etmek için kullanılan bir isimdir. Bu terim bazı ülkelerde deniz, hava ve demiryolu taşıtlarını da içerisine almaktadır. Otomotiv kapsamına giren araçların ve parçalarının üretimi ile ilgilenen sanayi koluna Otomotiv Sanayisi denmektedir. Otomotiv alanında üretim ve ticaret yapan kuruluşların hepsi birden Otomotiv Sektörünü oluşturmaktadır. Otomotiv kapsamına giren taşıma ve ulaşım araçları Motorlu Taşıtlar olarak da adlandırılamaktadır. Motorlu taşıtlar; karoseri (gövde), motor, güç aktarma organları, tekerlekler, elektrik ve elektronik aksamlar, fren sistemi, direksiyon sistemi ve bir takım yardımcı donanımlardan oluşmaktadır. Yapı itibarı ile en basit motorlu kara taşıtları motosikletlerdir. En karmaşık olanlar da otomobillerdir. Modern bir otomobil 6000 ile 10000 arasında değişen büyüklü küçüklü parçadan oluşmaktadır. Motorlu taşıtların parça ve donanımları otomotiv yan sanayi olarak adlandırılan üretim tesislerinde yapılmaktadır. Yan sanayide üretilen parça ve donanımları kullanarak motorlu taşıtların üretimini yapan tesislere de Otomotiv Ana Sanayi denmektedir. Türkiye de hem Otomotiv ana sanayi konumunda hem de Otomotiv yan sanayi konumunda büyüklü küçüklü binlerce üretim tesisi bulunmaktadır. Bunların bir kısmı tamamen yerli, bir kısmı yabancı ortaklıdır. Türkiye’nin ihraç gelirlerinin önemli bir kısmı Otomotiv sektöründen sağlanmaktadır.
 
3) Gazi Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Programı
Gazi Üniversitesi bünyesinde bulunan otomotiv mühendisliği programı Teknoloji Fakültesi’ne bağlı olup, Türkiye’nin otomotiv alanında eğitim veren en eski kuruluşudur ve geçmişi 1940’lı yıllara kadar uzanmaktadır. Teknoloji Fakülteleri Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş olup mezun olanların mühendis unvanı alması ve mühendis yetkisini kullanabilmeleri kanun ile güvence altına alınmıştır. Bölümümüzün yaklaşık 5000 m2 lik bir kapalı alanı bulunmaktadır. Bölümde yaklaşık 20 milyon TL’nin üzerinde eğitim ve araştırma altyapısı bulunmaktadır. Alanında tecrübeli 8 profesör, 5 doçent ve bir uzman doktor ile bir uzman, 5 araştırma görevlisi ve 3 teknisyen görev yapmaktadır. Eğitim dili Türkçe olup genel mühendislik dersi olarak; diferansiyel denklemler, ısı transferi, termodinamik, akışkanlar mekaniği, sayısal analiz, statik, dinamik, mekanizmalar, makine elemanları, cisimlerin dayanımı, kontrol sistemleri ve malzeme bilimi gibi dersler okutulmaktadır. Uzmanlık alan dersleri olarak; motor teknolojisi, temel imalat işlemleri, otomotiv elektrik ve elektronik sistemleri, güç aktarma organları, otomotiv imalat işlemleri, motor yönetim sistemleri, taşıt teknolojisi, motor ve taşıt performans testleri, gövde tasarımı ve imalatı, taşıtlarda mekanik titreşimler, taşıt dinamiği, motor dinamiği, otomotiv tasarımı ve teknik İngilizce gibi dersler okutulmaktadır. Ayrıca her dönem öğrencilerin ilgi alanına göre seçebileceği ve mesleğinde uzmanlaşmasına yardımcı olabilecek seçmeli dersler bulunmaktadır. Programımızın en önemli ayrıcalıklarından biri, 7. veya 8. yarıyılda öğrencilerin bir sanayi kuruluşunda 16 hafta boyunca stajyer mühendis olarak çalışmalarıdır. Gazi Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü ilk mezunlarını 2014 yılında vermiştir. Mezunların büyük bir çoğunluğunun özel sektöre bağlı işyerlerinde çalışmaya başladıkları az bir kısmının da kamuya bağlı iş yerlerinde çalıştığı görülmektedir. Özel sektörde çalışan mezunlarımız Ar-Ge, tasarım, üretim, personel eğitimi, taşıt zırhlama, satış ve servis hizmetleri, lastik sanayi, kalite kontrol ve tersine mühendislik alanlarında çalışmaktadırlar. Kamu sektöründe çalışan mezunlarımız tip onayı, araç proje sorumlusu, LPG ve sızdırmazlık hizmetlerinde çalışmaktadırlar. Türkiye’de en çok mühendis çalıştıran sektör otomotiv sektörü olup, otomotiv mühendisleri bu sektörde iş bulmada daha avantajlıdır. Otomotiv, dinamik bir mühendislik alanıdır. Motorlu araçlarda kullanılan teknolojiler hızlı biçimde değişmektedir. Bu değişimler, yeni üretim ve yeni istihdam alanlarının doğmasını sağlamaktadır. Bu sektörde çalışan mühendisler, kendilerini sürekli geliştirmek zorundadırlar. Diğer mühendislik alanlarında olduğu gibi otomotiv mühendisliğinde de tasarım işlerinde bilgisayar programları yaygın biçimde kullanılmaktadır. Otomotiv mühendislerinin takip etmesi gereken yeniliklerden birisi de sürekli gelişen ve değişen tasarım programlarıdır. Motorlu taşıtlar alanındaki son araştırmalar elektrikli taşıtların geliştirilmesine yönelmiştir. Bütün bu gelişmelere ve çağın gereklerine uygun olarak Bölümümüz; girişimcilik yönünden en avantajlı sektörlerden birisi olan otomotiv sektörüne yönelik olarak üstün nitelikli, girişimci, kendine güvenen otomotiv mühendisleri yetiştirmeyi hedeflemiştir.
Değerli mühendis adayı gençler; sizler de iş bulma kaygısı duymayan nitelikli bir mühendis olmayı düşünüyorsanız ve otomotiv alanını seviyorsanız, tercihiniz Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği olmalıdır. Yaptığınız seçimin isabetli ve geleceğiniz için hayırlı olmasını diliyoruz.
 
4. İstihdam Alanları
Bölümümüz 2014 yılından beri sınırlı sayıda mezun vermiştir. Mezunlarımızın bir kısmı son sınıfta İşyeri Eğitimi öğrenimi gördükleri işletmelerden teklif alarak buralarda çalışma hayatına başlamaktadırlar. Bu işletmelerde mezunlarımız çalıştıkları birim ve pozisyona göre unvan almaktadır. Mezunlarımız buralarda Üretim Mühendisi, Satış Destek Yetkilisi, Tasarım Mühendisi, Araç Proje Uzmanı, Araç Tip Onay Uzmanı, Ar-Ge Mühendisi, Teknik Eğitimci, Servis Mühendisi, Otomotiv Mühendisi, Pazarlama Mühendisi gibi unvanlarla çalışmaktadırlar. Bu mezunlarımız Türk Traktör, TSE Türk Standartları Enstitüsü, Sanko Holding, Başak Traktör, Martur, Toyota, Cengiz Makine, Linkas Elektronik, Rotafilo, Güral San Havalı Fren Sistemleri, FNSS Savunma Sistemleri A.Ş gibi işletmelerde görev yapmaktadırlar. Yurtiçinde ve Yurtdışında Lisansüstü öğrenime devam eden mezunlarımız da mevcuttur.