Öğrenci Bakış Açısıyla Otomotiv Mühendisliği Konulu Panel Düzenlendi
23 Ocak 2019 11:08

Otomotiv Mühendisleri Derneği ile Bölümümüz bünyesinde yer alan öğrenci toplulukları 12 Aralık 2018 Çarşamba günü saat 14:00’te Teknoloji Fakültesi Konferans Salonunda ortaklaşa "Öğrenci Bakış Açısıyla Otomotiv Mühendisliği" konulu bir panel düzenledi. Panele öğrenciler, öğretim üyeleri ve mezun mühendisler katıldı. Panelin açılışında Dernek başkanımız Prof. Dr. H. Serdar Yücesu otomotiv sektörünün ülke ekonomisine katkısı ve önemi ile ilgili bir açılış konuşması yaptı. Teknoloji Fakültesi dekanı Sayın Prof. Dr. Adnan Sözen panele katılarak öğrencilerin bu türlü faaliyetlere daha fazla katılmaları gerektiğini, kendilerini her bakımdan iyi yetiştirmeleri gerektiğini ve idare olarak öğrencilerin her türlü faaliyetlerini destekleyeceklerini belirtmiştir.

Panelin moderatörlüğü derneğimiz yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Duran Altıparmak tarafından yapıldı. Panelde dört öğrenci topluğu temsilcisi ve mezunlar adına bir konuşmacı yer almıştır.

Otomotiv Bilimi ve Teknoloji Topluluğu (OBİTET) Ali Bekar, Eğitim Ortamlarının Fiziki Açıdan Değerlendirilmesi ve üniversite tarafından öğrencilere sunulan imkanlar ile öğrenci değişim programları hakkında bir sunum yapmıştır. Ayrıca bölüm işbirlikleri, çevredeki sosyal imkânlar ve bunlardan nasıl faydalanılabileceği konusunda değerlendirme yapmıştır.

Otomotiv Tasarım Topluluğu (OTT) M. Akif Gürbüz Otomotiv Mühendisliği bölümlerinin öğretim elemanı sayıları, öğrenci sayıları, atölye ve laboratuvar imkânları ve müfredat açısından değerlendirilmesi ve yurt dışı örnekleriyle karşılaştırılması içeren bir sunum yapmıştır. Farklı ülkelerde otomotiv mühendisliği eğitimi veren bölümlerin müfredatlarından çeşitli örnekler, laboratuvar imkânlarından bazı örnekler ile karşılaştırma yapmıştır. Yurt dışında eğitim veren bölümlerin bir kısmında endüstriden katılımlar ile bir danışma kurulu olduğunu, bunun bölümlerin endüstri ile ilişkilerine önemli katkı sağlayacağını vurgulamıştır.

Otomotiv Araştırma ve Geliştirme Topluluğu (OTARGET) adına İsmet Tengilimlioğlu mevcut müfredatın bir değerlendirmesi ve karşılaştırmasını yapmıştır. Sunumunda müfredatlar kadar eğitim kadrosunun sayı ve nicelik açısında yeterliliğinin de önemli olduğunu vurgulamıştır.

Alternatif Enerjili Araçlar Topluluğu adına Burcu Sarıgül, gelecekte mühendislerden beklentiler konusunda bir sunum yapmıştır. Sunumunda teknik kabiliyet, kişilik, farklı kültürlere hâkimiyet ve dil becerileri, disiplinler arası yakınsamalar ve birlikte çalışma kültürü, girişimcilik, liderlik ve hayalleri ve becerileri olan mühendislerin iş hayatında kendilerine daha kolay yer bulacaklarını belirtmiştir.

Mezunlar adına Otomotiv Mühendisi Bekir Volkan Düzen bir sunum yapmış, önce çalışmakta olduğu kurumu tanıtmış, daha sonra üniversite yaşamı, stajlar, çalışma hayatı, işe giriş süreçleri ve mühendis adayından beklentiler konusunda bir sunum yapmıştır. Öğrencilerin özellikle okul yıllarını nasıl değerlendirmeleri ve mezun olduktan sonra iş başvurularında neleri dikkat etmeleri gerektiği noktasında çeşitli değerlendirmelerde bulunmuştur.

Panel sonunda panel yöneticisi Prof. Dr. Duran Altıparmak yapılan sunumlar hakkında bir özet değerlendirme yaparak, TYYÇ kapsamında öğrencilerin sahip olması gereken yeterlilikler ve diğer beceriler hakkında bilgi vermiş, katılanlara belge taktimi ile panel sona ermiştir.