Duyurular

2020 – 2021 Eğitim – Öğretim yılı Yaz Döneminde (28/06/2021 - ~/09/2021) staj yapacak öğrencilerin aşağıda belirtilen evrakları staja başlamadan belirtilen e-posta adresine iletmeleri gerekmektedir.

Gerekli Formlar:

1. FORM-1 (Staj/İşyeri Eğitimi Başvuru ve Kabul Formu)

2. FORM-4 (Stajyer Öğrenci veya Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrenci Beyan ve Taahhütnamesi)

3. Müstahaklık Belgesi (e-devlet üzerinden alınacaktır.)

4. T.C. Kimlik Kartı/T.C. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5. Rıza Beyan Formu (Pandemi sürecinde istenilmektedir.)

 

  • Bu formlar, 28/06/2021 tarihinden itibaren başlayacaklar için, 18/06/2021 tarihine kadar,

 12/07/2021 tarihinden itibaren başlayacaklar için, 09/07/2021 tarihine kadar (Yaz okulundan ders alma durumu belirsiz öğrenciler)

           elektronik ortamda (.pdf) dosya formatında Arş. Gör. Latif Kasım UYSAL’ın (latifuysal@gazi.edu.tr) e-posta adresine gönderilmelidir. Bu tarihten itibaren yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

  • Yaz okulundan ders alacak öğrenciler, aynı anda Endüstri Stajı yapamazlar.
  • Endüstri Stajını, staj yapmaya uygun firmalar ile belirlediğiniz tarihler arasında yapabilirsiniz.
  • Başvurunuzun ardından sigorta işleminiz gerçekleştirilecektir. Sigorta evrakınız belirtiğiniz e-posta adresine gönderilecektir.
  • Stajınız bittiğinde staj defterinizi en geç 15/10/2021 tarihine kadar Otomotiv Mühendisliği Bölüm Sekreterliği’ne teslim edilmelidir. Bu tarihe kadar staj defterini getirmeyen öğrencilerin Endüstri Stajı geçersiz sayılacaktır.
  • Daha önce TKN-403 dersini alarak başarısız olan öğrenciler, staj sonunda Not Düzeltme işleminin yapılması gerekmektedir. Bu nedenle Endüstri Stajı sonunda staj evraklarınız ve dilekçenizle birlikte Otomotiv Mühendisliği Bölüm Sekreterliği’ne teslim etmelisiniz.

 

Tüm formlara ve genel bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

* 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı Akademik Takvimi henüz belli olmadığı için Endüstri Stajı için son tarih belli değildir. Stajınızın Eylül ayına sarkmaması sizler için iyi olacaktır.

** Yaz okulundan ders alacak öğrenciler; yönerge gereği Endüstri Stajı tek seferde en az 15 iş günü yapılmaktadır. 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı Akademik Takvimi açıklanmadan herhangi bir tarih öngörülmemektedir. Akademik Takvim açıklandıktan sonra (muhtemelen Ağustos ayı içerisinde) sizlere duyuru yapılacaktır.