Tezler

OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BÜNYESİNDE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLER

Tez

Derecesi

UYAROĞLU, A., "Biyo Yakıtların Üretilmesi, Performans ve Emisyonlarının Tespiti", G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Devam ediyor.
Doktora
DÜZGÜN, M., "Farklı ABS (anti-lock brake system) fren sistemlerinin performansının belirlenmesine yönelik test metodolojisinin geliştirilmesi", G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009.
Doktora
SARIDEMİR, S., "İçten yanmalı dört zamanlı bir motor için supap mekanizması tasarımı", G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009.
Doktora
ERAY, M. E., “Yeni tasarım Döngüsel Turbo Motorun Kompozit malzemelerle Türbin Performansının artırılması”, G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009.
Doktora
BUÇAK, M. “Okul Servis Araçları Taşımacılığı ile Kaza-Trafik İlişkisinin Çok Yönlü Analizi (Ankara Şehir İçi Örneği)", G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008.

Doktora

OKUR, M. “Dört Zamanlı ve Tek Silindirli Buji ile Ateşlemeli Bir Motorun Tasarımı ve İmali”, G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007.
Doktora
ERDEM, M., “Motorlu Taşıtlarda Yavaşlatıcı Etkilerinin Deneysel Analizi ve Yapay Sinir Ağları ile Modellenmesi”, G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007.
Doktora
TOPGÜL, T., "Buji ile Ateşlemeli Motorlarda Etil Alkol-Benzin Karışımı Kullanımında Optimum Çalışma Parametrelerinin Araştırılması", G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006.
Doktora
SAĞIROĞLU, S., "Buji İle Ateşlemeli Bir Motorda Elektromekanik Kumandalı Supap Mekanizmasının Tasarımı, İmalatı ve Uygulanabilirliğinin Araştırılması", G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006.
Doktora
KESKİN, A., “Tall Yağı Esaslı Biyodizel ve Yakıt Katkı Maddesi Üretimi ve Bunların Dizel Motor Performansı Üzerindeki Etkileri”, G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005.
Doktora

HAŞİMOĞLU, C., "Düşük ısı kayıplı bir dizel motorunda alternatif yakıt olarak metil esterlerin kullanılması”, Sakarya Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005.

Doktora*
CİNİVİZ, M., "Türboşarjlı Bir Dizel Motorunun Yanma Odası Yüzeylerinin Y2O3ZrO2 İle Kaplanmasının Performans ve Emisyona Etkileri", Selçuk Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005.
Doktora*
ÖZGÖREN, Y. Ö. "Stirling Motorlarında Isı Kayıplarının Azaltılması İçin Termal Bariyer Kullanımı", G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004.
Doktora
ERDURANLI, P., "Buji ile ateşlemeli tek silindirli değişken sıkıştırma oranlı bir motorun teorik simülasyonu", G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003.
Doktora
SEKMEN, Y., "Buji İle Ateşlemeli Bir Motorda Sıkıştırma Oranının Değiştirilebilir Hale Getirilmesi ve Performansa Etkisinin İncelenmesi", G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003.
Doktora
BAYRAKÇEKEN, H., ”Motorlu Taşıtlarda Fren Performans Analizi ve Geliştirilen Test Cihazında Uygulaması”, G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002.
Doktora
YAMIK, H., “Dizel motorlarında alternatif yakıt olarak yağ esterlerinin kullanılma imkanlarının araştırılması”, G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002.
Doktora
ÇINAR, C., "Gama tipi bir stirling motorunun tasarımı, imali ve performans analizi", G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001.
Doktora
ÜSTÜN, S. “Çift Yer değiştirme Pistonlu V Tipi Küçük Güçlü Bir Stirling Motorunun Tasarım ve İmali”, G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000.
Doktora
KARAKUŞ, N., “Yakıt Özelliklerinin Dizel Motor Performansına ve Emisyonlara Etkisi”, G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000.
Doktora
DEMİRALP, M., "Gama tipi bir Stirling motorunun tasarımı ve imalatı", G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000.
Doktora

SEZER, G., "Turbo Döngüsel Bir Motorda Tasarım Parametrelerinin Performansa Etkisi ", G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Devam ediyor.

Yüksek Lisans
SEYMEN, K., "Turbo Döngüsel Bir Motorda Hilal Palet Tasarimi Ve İmalati ", G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Devam ediyor.
Yüksek Lisans
ŞAHİNOĞLU, A., "Mayın Toplama Makinesinin-Robotunun Tasarımı ve İmalatı ", G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Devam ediyor.
Yüksek Lisans
KARAASLAN, E., "Benzin motorlarında kullanılan benzin katkı maddelerinin performans ve emisyonlara etkisinin deneysel olarak belirlenmesi", G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Devam ediyor.
Yüksek Lisans
SOLMAZ, H., “Düşük hızlı bir rüzgar türbininde değişik otomobil modellerinin aerodinamik direnç katsayılarının belirlenmesi”, G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010.
Yüksek Lisans
MUTLU, E., "Dizel yakıtı, kanola yağı ve fındık yağı metil esterlerinin dizel motor performansına ve emisyonlarına etkilerinin deneysel incelenmesi", G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010.
Yüksek Lisans
ŞEN, M., "Boludaki tavuk çiftliklerinin biyogaz kapasitesinin araştırılması", G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010.
Yüksek Lisans
KİREÇİ L., “Taşıtlar için alternatif enerji sistemi olan polimer elektrolit membran yakıt pili yapımı, parametrik olarak incelenmesi”, G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009.
Yüksek Lisans
ARABACI, E., "Bir Turbo Döngüsel Motorun Performansının Geliştirilmesi ", G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009.
Yüksek Lisans
EROL, D., “Düşük Sıcaklık Farkıyla Çalışan Bir Stirling Motorunun Tasarımı ve İmalatı”, G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009.
Yüksek Lisans
ERTUĞRUL, E., "Dizel Motorlarında Yağ Tüketimini Etkileyen Parametrelerin İncelenmesi", G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008.
Yüksek Lisans
KORKMAZ, S., "Buji İle Ateşlemeli Motorlarda Farklı Oktanlı yakıt Kullanımının Performans ve Emisyonlara Etkisi", G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008.
Yüksek Lisans
GÜZELGÖK, R. “Model Bir Jet Motorunun Yapımı ve Test Edilmesi”, G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008.
Yüksek Lisans
AYDIN, İ., "Otomobillerde Kullanılan İzolasyon Malzemelerinin Emme Katsayılarının Ölçülmesi ve Uygun Malzeme Kalınlığının Belirlenmesi ", G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008.
Yüksek Lisans
KOCATÜRK, M., "Otomobil Klima Sisteminde Performansa Etki Eden Parametrelerin Deneysel Olarak İncelenmesi", G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007.
Yüksek Lisans
ARSLAN, M. A., "Dizel motorlarında alternatif yakıt olarak Soya ve Kanola yağı metil etkilerinin farklı enjektör basınçlarında kullanılmasının performans ve emisyon üzerindeki etkileri", G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007.
Yüksek Lisans
KARTAL, C., "Trafik Güvenliği Açısından Trafik Kontrol İşaretlerinin Yeri ve Önemi ", G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007.
Yüksek Lisans
BİLGEN, H., "Dört Zamanlı, Tek Silindirli, Buji İle Ateşlemeli Motorun Ateşleme Sisteminin Bilgisayarla Kontrolü", G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007.
Yüksek Lisans
ERGİN, T., “Otomotiv Amortisörlerinin Etkinlik ve Sönümleme Kabiliyetlerinin İncelenmesi”, G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006.
Yüksek Lisans
GÜNEŞ, A., "Otomotiv sektöründe satış sonrası hizmetler ve iş akışı üzerine bir araştırma", G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006.
Yüksek Lisans

ALAN, R. F., “Dizel Motorlarında Değişken Geometrili Turbokompresör Kullanımının Motor karakteristiklerine Etkisinin Deneysel olarak İncelenmesi”, G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006.

Yüksek Lisans

SEYMEN, Ö. S., “Dört silindirli dört zamanlı bir benzin motorunda modifikasyon parametrelerinin incelenmesi”, G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006.

Yüksek Lisans
AKGÜN, F., "Buji ile Ateşlemeli Bir Motorda Supap Zamanlaması Değişiminin Performansa ve Egzoz Emisyonlarına Etkilerinin İncelenmesi", G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006.
Yüksek Lisans
KAHYA, M., "Buji ile ateşlemeli motorlarda kullanılan çeşitli bujilerde gaza ve buji gövdesine geçen enerjinin incelenmesi üzerine bir araştırma", G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006.
Yüksek Lisans
AYDOĞAN, H., "Dizel Motorlarında Çeşitli Yakıt Enjeksiyon Sistemlerinin Egsoz Emisyonlarına Etkilerinin Deneysel İncelenmesi", G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006.
Yüksek Lisans
BEKTAŞ, E. C., "Hava Araçlarında Buzlanmanın Uçuş Emniyeti Açısından İncelenmesi", G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006.
Yüksek Lisans
ÖZTÜRK, M., "Zihinsel İş Yükünün Ölçülmesi Üzerine Bir Araştırma ", G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006.
Yüksek Lisans
AKSOY, F., "Ericson çevrimi ile çalışan bir soğutma makinasının tasarımı imali ve performans etkileri", G.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005.
Yüksek Lisans
PEKMEZCİ, E. ,"Hidrolik Türbin Tasarımı", G.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005.
Yüksek Lisans

ÜNAL, S., “JP4 ve JP8 havacılık tipi yakıtlarla metil ester harmanlarının dizel motorlarda kullanılma imkanlarınındeneysel analizi”, G.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005.

Yüksek Lisans

KOÇAK, M. S., “Fındık yağı metil esterinin dizel motorlarında alternatif yakıt olarak kullanımının deneysel olarak araştırılması”, G.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005.

Yüksek Lisans
UZUN, B., "İçten Yanmalı Motorlarda Kullanılan Kuru Tip Hava Filitreleri İçin Mikrodenetleyici Kontrollu Tıkanıklık Gösterge Devresi Tasarımı", G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005.
Yüksek Lisans
BAYDIR, Ş. A., "Otomotiv Eğitimi Alanında Veritabanı Bağlantılı Visual Basıc Program Tasarımı", G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005.
Yüksek Lisans
BİNGÖL, C., "Gece Görüş Gözlüğü Uçuşu Sorunları ve Çözüm Önerileri ", G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005.
Yüksek Lisans
YILMAZ, M. S., "Kara Kuvvetleri Havacılığındaki Hava Aracı Kazalarında Pilot Hatalarına Tesir Eden Faktörlerin Analizi ", G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005.
Yüksek Lisans
YILMAZ, Ş. Y., "B-200 Uçağı Bakım Arızacılık, Test Prosedürleri ve İnteraktif Motor Arıza Çözüm Programı", G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004.
Yüksek Lisans
YILDIRIM, H. M., "Buji ile Ateşlemeli Motorlarda Hidrojen Yakıtı Kullanılmasının Motor Performansına ve Egzoz Emisyonlarına Etkisinin Deneysel İncelenmesi ", G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004.
Yüksek Lisans
YILDIZ, E. İ., "Benzin motorlarında LPG ve hidrojen kullanımının performans ve emisyonlara etkisinin incelenmesi", G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004.
Yüksek Lisans
DOST, A., “Buji ile ateşlemeli bir motorda yakıt olarak propan ve farklı oranlarda  propan/bütan       kullanımının motor performansı ve emisyonlara etkilerinin   deneysel analizi”,  G.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004.
Yüksek Lisans

İVECAN, S., "Hava aracı kazalarına neden olan faktörlerin incelenmesi ve alınacak  tedbirler”, G.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004.

Yüksek Lisans
TANRIVERDİ, İ, “Patlayıcı Madde Üretiminde İş Kazaları ve İnsan Faktörü”, G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004.
Yüksek Lisans
AKSOY, N., “Eliptik motor motor tasarımı ve prototipinin imalatı”, G.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003.
Yüksek Lisans
HERGÜN, C., "Ankara İli Mesleki Eğitim Merkezlerinde Eğitimin Niteliğini Etkileyen Problemlerin Analizi ve Çözüm Önerileri ", G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003.
Yüksek Lisans
MURCAK, A., "Dizel Motorlarında Hidrojenin Yakıt Olarak Kullanılmasının Motor Performansına ve Egzoz Emisyonlarına Etkisinin Deneysel İncelenmesi ", G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003.
Yüksek Lisans
CAN, Ö., "Etanol-Dizel yakıtı karışımlarının dizel motor performansı ve egzoz emisyonlarına etkisi", G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003.
Yüksek Lisans
DOĞU, O., “Hava Aracı Kazalarının Önlenmesine Yönelik Koruyucu Bakım Faaliyetlerinde Risk Yönetimi Uygulamaları”, G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003.
Yüksek Lisans
VURAL, E. B., “Taşıt İç Mekan Ergonomisinin Trafik Kazalarına Etkileri”, G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003.
Yüksek Lisans
DÜZGÜN, M.,”Motorlu Taşıtlarda Fren Deney Yöntemleri ve Performans Kriterlerinin Araştırılması”, G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002.
Yüksek Lisans
KARATAŞ, O. "Küçük Bir Stirling Motoru için Bir Rhombic Döndürme Mekanizmasının Tasarım ve İmali", G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002.
Yüksek Lisans
ERAY, E., “Bir Dizel Motorunda Çeşitli Yakıt harmanlarının emisyon ve performansa etkisinin deneysel olarak araştırılması”, G.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002.
Yüksek Lisans
TOROĞLU, A., “Üç boyutlu bir animasyon sistemi tasarımı ve otomotiv eğitimine uygulanması”, G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002.
Yüksek Lisans
OKUR, M. "İki Zamanlı ve İki Silindirli Bir Model Uçak Motorunun Tasarımı ve İmali", G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001.
Yüksek Lisans
AÇIKGÖZ, D., "İskendurun Endüstri Meslek Lisesi Tesviye bölümü mezunları izleme araştırması”, G.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001.
Yüksek Lisans
ERDOĞMUŞ, F., "Buji İle Ateşlemeli Bir Motorda Kullanılan Motronik Enjeksiyon Sisteminin Deneysel İncelenmesi", G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001.
Yüksek Lisans
ÖZTÜRK, E., "Kavşaklarda Bulunan Işıklı Trafik İşaretlerinin Uzaktan Kumanda İle Yönlendirilmesi ", G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001.
Yüksek Lisans
ÖZTÜRK, E., "Kavşaklarda Bulunan Işıklı Trafik İşaretlerinin Uzaktan Kumanda İle Yönlendirilmesi ", G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001.
Yüksek Lisans
FAKI, A. ,"Buji ile ateşlemeli motorlarda kam geometrisinin performansa etkileri üzerine bir araştırma", G.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001.
Yüksek Lisans
BASAN, Z. “Kompakt Isı Ejanjörü Tasarımı ve Isı Transfer Katsayısının Deneysel Olarak İncelenmesi”, G.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000.

Yüksek Lisans

HAŞİMOĞLU, C., "Dizel Motorlarında Egzoz Gazları Resirkilasyonunun (EGR) Motor Performansı ve Egzoz Emisyonlarına Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi”, Selçuk Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000.
Yüksek Lisans*
AKBAŞ, A., "Buji ile Ateşlemeli Motorlarda Değişken Subap Açıklığının ve Subap Zamanlamasının Motor Performansına Etkileri", G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000.
Yüksek Lisans
TOPGÜL, T., "Tek Silindirli Direk Püskürtmeli Bir Dizel Motorunda Püskürtme Avansı ve Püskürtme Basıncının Motor Performansına ve Egsoz Emisyonlarına Etkisinin Deneysel Analizi", G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000.
Yüksek Lisans
KÖMÜRCÜ, A. "İki Zamanlı Bir Model Deniz Taşıt Motorunun Tasarım ve İmali", G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999.
Yüksek Lisans
SÜMER, M., "Buji ile Ateşlemeli Motorlarda Etanol Kullanımının Performans ve Maliyet Analizi", G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999.
Yüksek Lisans
ENGİN, O., “Makina-Tezgâh ve Teçhizat Kazalarında İnsan Faktörlerinin Araştırılması”, G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999.
Yüksek Lisans
ÇINAR, C. , "Buji ile ateşlemeli motorlarda kam geometrisinin performansa etkileri üzerine bir araştırma", G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998.
Yüksek Lisans
OKATAN, K.., "Buji ile Ateşlemeli Motorlarda Enjeksiyon Sisteminin Motor Performansına Etkileri", G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998.
Yüksek Lisans
HAKSEVER, R., “Sıvılaştırılmış Petrol Gazının Benzinli Motorlarda Kullanımı-Performans ve Emisyonlara Etkisinin Deneysel Analizi”, G.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998.

Yüksek Lisans

ÇENGELCİ, A., “Türkiye’de Otomotiv Endüstrisinin  Sektörel Analizi”, G.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998.

Yüksek Lisans

FİLLİKÇİOĞLU, C., "Taşıt Frenlerinde Balata Çeşidinin ve Çalışma Şartlarının Frenleme Performansına Etkisi”, G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998.

Yüksek Lisans
KESKİN, A. "Benzinli Bir Motorun Doğal Gazlıya Dönüştürülmesinin Performans ve Emisyonlara Etkisi ", D. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Kütahya, 1997.
Yüksek Lisans*
ÜLKER, M. “Güç Aktarma Organlarının Bilgisayar Yardımıyla Eğitimi ve Sonuçlarının Test Edilmesi”, G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1997.
Yüksek Lisans
CEYLAN, Ö. S., "Buji ile Ateşlemeli Motorlarda Yağ Katkılarının Sürtünme Gücüne Etkisinin Deneysel İncelenmesi", G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1997.
Yüksek Lisans
YARDIM, M. H., "ABS Fren Sistemlerinin Deneysel Olarak İncelenmesi", G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1997.
Yüksek Lisans

KUŞ, R., “Laboratuar Amaçlı Bir Ventüri Tüpü Tasarımı”, G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1997.

Yüksek Lisans
ALA, S., "Rejeneratörlü Stirling makinaları ve gözenekli metal ortamdan oluşan rejeneratörlerin karakteristiklerinin araştırılması", G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1996.
Yüksek Lisans
kÜRKÇÜ S. ,"Taşıt koltuklarını test etmede kullanılmak üzere değişken genlikli ve frekanslı bir titreşim masası tasarımı ve imalatı", G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1996.
Yüksek Lisans
BAYBÖRÜ, H. Y. “Taşıt Davranışının Pasif Kontrolü ve Kamber Açısının Taşıt Kararlılığına Etkisinin Deneysel Olarak Araştırılması”, G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1996.
Yüksek Lisans
ÜSTÜN, S., “Altı Silindirli Benzinli Bir Motorun Rölantide Üç Silindirli Çalıştırılmasının Yakıt Ekonomisi ve Emisyonlar Bakımından İncelenmesi”, G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1994.
Yüksek Lisans
ÇELİK, M. B., “Metanol - Benzin Karışımlarının Motor Performansına ve Egzoz Emisyonlarına Etkisi”, G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1994.
Yüksek Lisans
ÖZGÖREN, Y. Ö. “Dizel Motorlarında Egzoz Gazlarının Filtrasyon İmkanlarının Araştırılması”, G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1994.
Yüksek lisans
DEMİRALP, M., "Güneş enerjisinin tarımsal sulama ve elektrik üretiminde kullanılabilmesi için tasarlanan serbest displacerli bir Stirling motorunun çizim
ve prototip hesapları"
, G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1994.
Yüksek lisans
ALTIN, R., "Diesel Motorlarında Yakıt Olarak Doğal Gazın Kullanılması Üzerine Bir Araştırma", G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1991.
Yüksek Lisans

* Listedeki farklı üniversitelerde yapılmış çalışmaların danışmanlıkları bölümümüz öğretim üyeleri tarafından yapılmıştır.