Tarihçe
13.11.2009 tarih ve 27405 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi kurulmuştur. Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü 2010-2011 eğitim-öğretim yılında lisans eğitimine başlamıştır. Otomotiv Mühendisliği Bölümü, ilk mezunlarını 2013-2014 eğitim-öğretim yılının sonunda vermiştir.