Ön şartlı dersler

2013-2014 Eğitim Öğretim yılından itibaren 1. sınıfa başlamış bütün öğrenciler ön şartlı derslerden sorumludurlar.

Dersin Kodu ve Adı

Dersin Ön Şartı

OM-242 Otomotiv Elektrik ve Elektronik Sistemleri

OM-143 Temel Elektrik ve Elektronik

OM-294 Termodinamik-II

OM-293 Termodinamik-I

OM-343 Taşıt Dinamiği

OM-202 Dinamik

 

OM-355 Motor Yönetim Sistemleri

OM-142 Motor Teknolojisi

OM-242 Otomotiv Elektrik ve Elektronik Sistemleri

OM-353 Motor Dinamiği

OM-202 Dinamik

OM-391 Isı Transferi

MAT-202 Sayısal Analiz

OM-395 Akışkanlar Mekaniği - I

OM-396 Akışkanlar Mekaniği - II

OM-395 Akışkanlar Mekaniği - I

OM-424 Taşıtlarda Mekanik Titreşimler

OM-202 Dinamik