Lisansüstü Bilimsel Hazırlık Programı

Bilimsel hazırlık okuyacak lisansüstü öğrencilerimizin http://fbe.gazi.edu.tr/posts/view/title/ogrenci-formlari-157654?siteUri=fbe adresinde bulunan Form 19’u, bilimsel hazırlık eğitimi için bölüm kurulu kararı ile seçilen dersleri ilgili formu doldurarak ders kayıt döneminde Otomotiv Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’na onaylatıp, Fen Bilimleri Enstitüsüne teslim etmeleri gerekmektedir

Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği gereğince bilimsel hazırlık dersleri not dökümü belgesinde yer alır ancak lisansüstü not ortalamasında hesaba katılmaz.  Bilimsel hazırlık eğitimini başarıyla tamamlayabilmek için Yüksek Lisans programı öğrencilerinin 3 ders, Doktora programı öğrencilerinin 6 adet dersi başarmış olması gerekmektedir. Dersler Anabilim dalı başkanlığı tarafından belirlenmektedir.

 

Yüksek Lisans Programı öğrencilerinin alacakları Bilimsel Hazırlık dersleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Derslerden 3 tanesi seçilecektir.

Mezun Oldugu Lisans Programı Alacağı Dersin Kodu Alacağı Dersin Adı

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

OM-142 Motor Teknolojisi
OM-241 Güç Aktarma Organları
OM-355 Motor Yönetim Sistemleri
OM-442 Taşıt Teknolojisi
OM-458 Motor Taşıt Performans Testleri