Laboratuvarlar - Otomotiv Mühendisliği Bölümü
Laboratuvarlar

()Otomotiv Mühendisliği Bölümünün toplam atölye/laboratuar sayısı 11’dir. Bunların ikisi Bilgisayar Laboratuarı olup her biri 25 öğrenci kapasitelidir. Diğerleri ise motor ve taşıt ile uygulama ve testlerin yapıldığı laboratuarlardır. Bunların toplam alanı 5000 m2 civarındadır.

 

Laboratuvar Adı
Alan
Motor ve taşıt test laboratuvarı
900 m2
Temel imalat işlemleri atölyesi
450 m2
Dizel motorları ve dizel yakıt sistemleri laboratuvarı
450 m2
Motor yenileştirme atölyesi
450 m2
Motor sistemleri ve donanımları laboratuvarı
450m2
Otomotiv elektrik ve elektroniği laboratuvarı
450 m2
Motor Yönetimi ve Ayarları laboratuvarı
450 m2
Güç Aktarma Organları laboratuvarı
450 m2
Taşıt Teknolojisi laboratuvarı
900 m2
Bilgisayar Laboratuarı-1
50 m2
Bilgisayar Laboratuarı-2
50 m2
 
 
 

Her laboratuvarda bir takım odası ve öğretim elemanı odası vardır.Uygulama ile teorik eğitimin birlikte yürütülmesi amacıyla her laboratuvarda, projeksiyon cihazının da bulunduğu derslik mevcuttur. 

Mevcut atölye ve laboratuvarların daha verimli kullanılabilmesi, öğrencileri ders saatleri dışında da yararlanabilmeleri, karşılaşılacak sorunların ivedilikle çözülebilmesi ve çalışanların güvenli bir şekilde çalışabilmeleri için her atölye ve laboratuvardan sorumlu öğretim üyelerinin dışında araştırma görevlisi ve teknisyen görevlendirilmiştir.

 

 

Otomotiv Mühendisliği Laboratuvar Sorumluları

MOTOR TEKNOLOJİSİ
(Prof. Dr. H. Serdar YÜCESU)
Dr. Murat ALTIN
Teknisyen Feyyaz EKMEKÇİ
TEMEL İMALAT İŞLEMLERİ
(Prof. Dr. İsmet ÇELİKTEN)
(Doç. Dr. Melih OKUR)
Arş. Gör. Çağatay NACAK
Teknisyen Yüksel ÇİFÇİ
OTOMOTİV ELEKTRİK ELEKTRONİĞİ
(Prof. Dr. Mustafa Sahir SALMAN)
(Prof. Dr. Kemal ERŞAN)
(Doç. Dr. Fatih ŞAHİN)
Arş. Gör. Dr. Emre YILMAZ
Teknisyen Mehmet ALPARSLAN
GÜÇ AKTARMA ORGANLARI
(Doç. Dr. Tolga TOPGÜL)
Dr. Murat ALTIN
Teknisyen Feyyaz EKMEKÇİ
SIKIŞTIRMA İLE ATEŞLEMELİ MOTORLAR
(Prof. Dr. Yakup İÇİNGÜR )
(Doç. Dr. Hamit SOLMAZ)
 
Teknisyen Yüksel ÇİFÇİ
OTOMOTİV İMALAT İŞLEMLERİ
(Prof. Dr. Can ÇINAR)
Arş. Gör. Abdullah Onur ÖZDEMİR
Teknisyen Yüksel ÇİFÇİ
BUJİ İLE ATEŞLEMELİ MOTORLAR
(Doç. Dr. Fatih ŞAHİN)
Arş. Gör. Latif Kasım UYSAL
Teknisyen Mehmet ALPARSLAN
TAŞIT TEKNOLOJİSİ
(Prof. Dr. Duran ALTIPARMAK)
(Doç. Dr. Mesut DÜZGÜN)
Arş. Gör. Dr. Duygu İPCİ
Uzman Yılmaz BAYBÖRÜ
Teknisyen Feyyaz EKMEKÇİ
TAŞIT ve MOTOR TEST LABOTATUVARI
(Prof. Dr. Mustafa Sahir SALMAN)
(Doç. Dr. Tolga TOPGÜL)
(Doç. Dr. Hamit SOLMAZ)
 
Arş. Gör. Dr. Emre YILMAZ
Teknisyen Mehmet ALPARSLAN
BİLGİSAYAR LABORATUVARI I
(Doç. Dr. Fatih ŞAHİN)
Arş. Gör. Çağatay NACAK
BİLGİSAYAR LABORATUVARI II
(Doç. Dr. Melih OKUR)
Arş. Gör. Serdar Halis
   

 

<<Laboratuvar Resimleri >>

<<Deney Föyleri>>