Laboratuvarlar

Otomotiv Mühendisliği Bölümünün toplam atölye/laboratuar sayısı 11’dir. Bunların ikisi Bilgisayar Laboratuarı olup her biri 25 öğrenci kapasitelidir. Diğerleri ise motor ve taşıt ile uygulama ve testlerin yapıldığı laboratuarlardır. Bunların toplam alanı 5000 m2 civarındadır.

 

Laboratuvar Adı

Alan

Motor ve taşıt test laboratuvarı

900 m2

Temel imalat işlemleri atölyesi

450 m2

Dizel motorları ve dizel yakıt sistemleri laboratuvarı

450 m2

Motor yenileştirme atölyesi

450 m2

Motor sistemleri ve donanımları laboratuvarı

450m2

Otomotiv elektrik ve elektroniği laboratuvarı

450 m2

Motor Yönetimi ve Ayarları laboratuvarı

450 m2

Güç Aktarma Organları laboratuvarı

450 m2

Taşıt Teknolojisi laboratuvarı

900 m2

Bilgisayar Laboratuarı-1

50 m2

Bilgisayar Laboratuarı-2

50 m2

 

Her laboratuvarda bir takım odası ve öğretim elemanı odası vardır.Uygulama ile teorik eğitimin birlikte yürütülmesi amacıyla her laboratuvarda, projeksiyon cihazının da bulunduğu derslik mevcuttur. 

Mevcut atölye ve laboratuvarların daha verimli kullanılabilmesi, öğrencileri ders saatleri dışında da yararlanabilmeleri, karşılaşılacak sorunların ivedilikle çözülebilmesi ve çalışanların güvenli bir şekilde çalışabilmeleri için her atölye ve laboratuvardan sorumlu öğretim üyelerinin dışında araştırma görevlisi ve teknisyen görevlendirilmiştir.

Otomotiv Mühendisliği Laboratuvar Sorumluları

MOTOR TEKNOLOJİSİ

(Prof. Dr. H. Serdar YÜCESU)

Uzman Murat ALTIN

Teknisyen Feyyaz EKMEKÇİ

TEMEL İMALAT İŞLEMLERİ

(Prof. Dr. İsmet ÇELİKTEN)

(Yrd. Doç. Dr. Melih OKUR)

Arş. Gör. Çağatay NACAK

Teknisyen Yüksel ÇİFÇİ

OTOMOTİV ELEKTRİK ELEKTRONİĞİ

(Prof. Dr. Mustafa Sahir SALMAN)

(Prof. Dr. Kemal ERŞAN)

(Yrd. Doç. Dr. Fatih ŞAHİN)

Arş. Gör. Emre YILMAZ

Teknisyen Mehmet ALPARSLAN

GÜÇ AKTARMA ORGANLARI

(Yrd. Doç. Dr. Tolga TOPGÜL)

Uzman Murat ALTIN

Teknisyen Feyyaz EKMEKÇİ

SIKIŞTIRMA İLE ATEŞLEMELİ MOTORLAR

(Prof. Dr. Yakup İÇİNGÜR)

Arş. Gör. Dr. Hamit SOLMAZ

Teknisyen Yüksel ÇİFÇİ

OTOMOTİV İMALAT İŞLEMLERİ

(Prof. Dr. Can ÇINAR)

Arş. Gör. Abdullah Onur ÖZDEMİR

Teknisyen Yüksel ÇİFÇİ

BUJİ İLE ATEŞLEMELİ MOTORLAR

(Yrd. Doç. Dr. Fatih ŞAHİN)

Arş. Gör. İsa Serdar TOPBAŞ

Teknisyen Mehmet ALPARSLAN

TAŞIT TEKNOLOJİSİ

(Prof. Dr. Duran ALTIPARMAK)

(Yrd. Doç. Dr. Mesut DÜZGÜN)

Arş. Gör. Duygu İPCİ

Uzman Yılmaz BAYBÖRÜ

Teknisyen Feyyaz EKMEKÇİ

TAŞIT ve MOTOR TEST LABOTATUVARI

(Prof. Dr. Mustafa Sahir SALMAN)

(Yrd. Doç. Dr. Tolga TOPGÜL)

Arş. Gör. Dr. Hamit SOLMAZ

Arş. Gör. Emre YILMAZ

Teknisyen Mehmet ALPARSLAN

BİLGİSAYAR LABORATUVARI I

(Yrd. Doç. Dr. Fatih ŞAHİN)

Arş. Gör. Çağatay NACAK

BİLGİSAYAR LABORATUVARI II

(Yrd. Doç. Dr. Melih OKUR)

Arş. Gör. İsa Serdar TOPBAŞ

 

<<Laboratuvar Resimleri >>

<<Deney Föyleri>>