Endüstri Stajı - Otomotiv Mühendisliği Bölümü
Endüstri Stajı

Endüstri Stajı

Bölümümüz öğrencileri diploma almaya hak kazanabilmeleri için 8 dönemlik eğitim-öğretim süresince Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, “Endüstri Staj Yönergesi” kuralları ve ‘’Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü’’ Endüstri Staj Kuralları çerçevesinde en az 60 iş günü Endüstri Stajı ve eğitim-öğretimin 4. sınıfının bir dönemi boyunca “İşyeri Eğitimi” yapmak zorundadırlar.  Öğrenciler, staj süreleri içerisinde aşağıda verilen konu ve sürelerini tamamlamak zorundadırlar. Staj sürelerini dolduran öğrencilerin, belirlenen kapsamlardaki konuları tamamlamamaları durumunda stajları onaylanmamaktadır. Bölüm staj komisyonumuz, Prof. Dr. M. Sahir SALMAN, Yrd. Doç. Dr. Tolga TOPGÜL ve Arş. Gör. A. Onur ÖZDEMİR’den oluşmaktadır.Endüstri stajları, en az 20 iş günü ve yaz döneminde yapılabilir. Ancak, yarıyıl içerisinde dersi bulunmayan öğrenciler, yarıyıl içerisinde de endüstri stajlarını yapabilirler. 

Endüstri stajlarını yurtdışında yapmak isteyen öğrencilerimiz üniversitemizin anlaşmalı olduğu yerlerde, Erasmus değişim programı kapsamında staj yapabilirler. Bu işlem kapsamındaki öğrencilerin başvuruları on-line olarak alınır. Başvuru formu ve transkriptlerini Dış İlişkiler Ofisine teslim ederler. Lisans için en az 2,2/4,00, yüksek lisans ve doktora için en az 2,5/4,00 not ortalaması olan öğrenciler, yabancı dil sınavına girmeye hak kazanır. Yabancı dil sınavında baraj 50/100’dür. Barajı geçen öğrencilerden staj yapacakları kurumdan aldıkları niyet mektuplarını Dış İlişkiler Ofisine teslim etmeleri beklenir ve sonrasında asil ve yedek öğrenci listeleri açıklanır. Süre 3 ila 12 ay olmakla beraber, kazanan öğrencilerimiz en az/en fazla 90 gün hibeli olarak staj yapar. 

 

Staj Türü
Staj Kapsamı
          Staj Süresi
Yetkili Servis
 
     En az 12, en fazla 30 iş günü
Fabrika
 
 
TOPLAM
En az 60 iş günü
   

 

ENDÜSTRİ STAJI YAPACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

  1. Staj yapılacak kuruluştan kabul dilekçesi alınmalı.

  2. Dilekçenin aslı ile birlikte staj defterinin ilk sayfası doldurularak, staj komisyonu başkanı ve bölüm başkanına onaylatılmalı.

  3. Onaylanmış staj defteri ve kabul dilekçesi ile öğrenci işleri birimine müracaat edilerek gerekli sigorta işlemleri yaptırılmalı.

  4. Staj süresince yapılan işler, her gün için en az bir sayfa olmak üzere ve staj defterinde belirtilen formatta, tercihen bilgisayarda yapılmış, düzenli bir rapor hazırlanmalı. Pratik çalışmanın günlere göre dağılımı cetveli kesinlikle doldurulmalı ve staj yapılan kuruluş yetkilisine onaylatılmalı.

  5. Staj defteri içerisinde yer alan sicil fişi, kuruluşta stajyerden sorumlu yetkili tarafından doldurularak, kapalı ve mühürlü bir zarf içerisinde staj defteri ve raporu ile birlikte bölüm staj komisyonuna teslim edilmelidir.

  6. Staj komisyonunun öğrencinin stajını değerlendirmeye alabilmesi için, staj defteri ve hazırlanan rapor, ara dönem için 1 Mart, yaz dönemi için 1 Ekim tarihine kadar teslim edilmelidir.

  7. Staj ile ilgili evrakları zamanında teslim edilmeyen veya T.C. Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Endüstri Stajı Yönetmeliği ve Otomotiv Mühendisliği Uygulama Esaslarına uygun olmayan stajlar geçersiz sayılır.

  8. Staj yapılacak kuruluşun öğrenciden staj yapma zorunluluğu ile ilgili belge talep etmesi halinde, bölüm web sayfasından ilgili form doldurulabilir.

  9. Staj defteri B blok Enstitü giriş katındaki kırtasiyeden temin edilebilir.

 

<<Endüstri Staj Takvimi ve Endüstri Staj Formları>>