Değişim Programları

ERASMUS +

Erasmus programından yararlanmak isteyen bölümümüz öğrencileri değişim programlarından yararlanmak için üniversite Erasmus koordinatörlüğüne başvurmaktadırlar. Başvuru yapabilmek için Bölüm Başkanlığının onayı alınmaktadır.  Başvuruda bulunan öğrencilerin bazı şartları yerine getirmeleri istenmektedir. Bu şartlar:

  • Gazi Üniversitesinde örgün eğitim kademelerinden (ön lisans, lisans, y.lisans ya da doktora) birinde bir yükseköğretim programına kayıtlı öğrenci olmak,
  • Başvuru için Genel Akademik Not Ortalamasının; Lisans öğrencileri için 2.20/4.00, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencileri için ise 2.5/4.00 ortalamaya sahip olmak,
  • Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından hazırlanan yabancı dil sınavına girmeli ve en az 100 üzerinden 50 puan almak.

Erasmus Dil sınavı, 1 saat süren çoktan seçmeli bir sınavdır. Sınavda dinleme, konuşma ve yazma bölümleri yer almamaktadır. YDS, (3 Yıl geçerli KPDS, ÜDS) veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş sınavlardan 50 puan ve üstü almış öğrenciler sınava girmek zorunda değildir. Başvuran öğrenciler, YDS vb. sınav sonuçları olsa bile, isterlerse Yabancı Dil sınavına girebilirler. Bu durumda öğrencilerin aldıkları yüksek puan değerlendirmeye alınır. Öğrencilerin yabancı dil sınav sonuçları olmasına rağmen sınava gireceklerini, başvuru sırasında dilekçe ile Dış İlişkiler Ofisi’ne bildirmelidirler.

Her öğrenci, örgün eğitim kademelerinden (ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora) her  birinde 12 ayı (öğrenim ve staj hareketliliği toplam süresi) geçmemek şartıyla Erasmus öğrencisi olabilir.

Değişimin gerçekleşeceği akademik yıl birinci sınıfta okuyan lisans öğrencilerimiz Erasmus öğrenim hareketliliğine başvuruda bulunabilmekte, ancak değişim başladığında öğrencilerimizin 1. sınıf öğrencisi olmamaları gerekmektedir. Erasmus’a başvuru aşamasında minimum eğitim sürelerini o akademik yılın sonunda tamamlayacak öğrenciler (lisans 4. Sınıf öğrencileri) artık yılda faydalanmak üzere programa başvuru yapamamaktadırlar.

ERASMUS Öğrenci Değişimi Programı; Otomotiv Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Yakup İÇİNGÜR koordinatörlüğünde ERASMUS programı Türk Ulusal Ajansı’nın koyduğu kurallar çerçevesinde yürütülmektedir. Daha fazla bilgi için tıklayınız. (http://erasmus.gazi.edu.tr/)

Anlaşmalı Üniversiteler

Sayı Üniversite Ülke Kontenjan
1 Azerbaijan Technical University Azerbaycan 6
2 Belarus Natioanal Technical University Belarus 6
3 Latvia University of Agriculture Letonya 4
4 Lublin University of Technology Polonya 4
5 Military University of Technology Polonya 4
6 Pallasz Athéné University  Macaristan 2
7 Polytechnic Institute of Bragança Portekiz 2
8 Polytechnic Institute of Tomar Portekiz 4
9 Polytechnic University of Timișoara Romanya 2
10 Siauliai University Litvanya 2
11 Szent István University Macaristan 1
12 University of Bacau Romanya 4
13 University of Castilla İspanya 4
14 University of Defence Çekya 2
15 University of Lorraine Fransa 3
16 University of Minho Portekiz 4
17 University of Oradea Romanya 2
18 University of Pitesti Romanya 4
19 University of Pristina Kosova 6
20 University of Ruse Bulgaristan 4
21 University of West Bohemia Çekya 4
22 Warsaw University of Technology Polonya 2
Toplam 76


MEVLANA 

Mevlana Değişim Programı, Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni vizyonu çerçevesinde yurt içinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurt dışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılmaktadır. Bölümümüz öğrencileri genel akademik not ortalaması dört üzerinden en az iki buçuk (2,50/4,00) olması ön şartıyla bu programa başvurabilmektedirler. Bilimsel Hazırlık ve 1. sınıf öğrencileri, esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan faydalanamazlar. Bölümümüzde MEVLANA değişim koordinatörlüğünü Yrd. Doç. Dr. Fatih ŞAHİN yürütmektedir. (http://mevlana.gazi.edu.tr/)

Anlaşmalı Üniversiteler

>> Uluslararası Saraybosna Üniversitesi - Bosna-Hersek 

 

FARABİ 

Kısaca Farabi Değişim Programı (FDP) olarak adlandırılan, Ulusal Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve ileri teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır. Öğretim görevlileri programdan yararlanamamaktadır. Araştırma Görevlileri, aynı zamanda öğrenci ise yararlanabilirler. Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıf öğrencileri; yüksek lisans ve doktora programlarının hazırlık dönemi ile ilk yarıyılında olan öğrenciler yararlanamaz. FDP, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır. Öncelikle üniversiteler arasında protokol imzalanmaktadır. Öğrenciler ve öğretim üyeleri sadece kendi üniversitelerinin protokol imzaladığı üniversiteleri seçebilmektedirler. Başvurular Farabi Koordinatörlüğü aracılığı ile gerçekleştirilmekte ve şahsi başvurular kabul edilmemektedir. Başvurulara yönelik akış şemasına (http://farabi.gazi.edu.tr/posts/view/title/is-akis-semasi-104865?siteUri=farabi) adresinden, FARABİ mevzuatına (http://farabi.gazi.edu.tr/posts/view/title/mevzuat-11164) ulaşılabilmektedir. FARABİ değişim programıyla yurt içindeki farklı bir üniversitenin Otomotiv Mühendisliği Bölümü’ne giden öğrencilerin muafiyet işlemlerini de bölümümüz Muafiyet ve İntibak Komisyonu tarafından gerçekleştirmektedir. Bölümümüzde FARABİ değişim koordinatörlüğünü Yrd. Doç. Dr. Melih OKUR yürütmektedir.(http://farabi.gazi.edu.tr/)