11.12.2019 tarih ve 2019/010 sayılı Otomotiv Mühendisliği Ana Bilim Dalı Kurulu ile danışmanı belirlenen öğrenciler - Otomotiv Mühendisliği Bölümü