"Türkiye’de Otomotiv Mühendisliği" konferansı yapıldı.
27 Şubat 2017 06:21

Otomotiv Mühendisleri Deneği (OMD) ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen “Türkiye’de Otomotiv Mühendisliği Konferansı” 9 Şubat 2017 Perşembe günü Ankara’da gerçekleştirildi. Konferansta kamu kurumları ve özel sektörün Otomotiv Mühendisliğinden beklentileri tartışıldı. Etkili bir Otomotiv Mühendisliği eğitimi hizmeti sunulması için gerekli olan ihtiyaçlar, bunların temininde karşılaşılan güçlükler ve üniversitelerin beklentileri de tartışıldı. Konferansa kamu ve özel sektör temsilcilerinin yanı sıra bünyesinde Otomotiv Mühendisliği Bölümü veya Otomotiv Anabilim Dalı Bulunan Kamu ve Vakıf Üniversitelerinden temsilciler ile otomotiv mühendisliği alanında çalışma yapan akademisyenler katıldı.

Konferansın açılışında OMD Genel Başkanı Prof. Dr. H. Serdar Yücesu, Sanayi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Kılıçaslan ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Ali Çelik birer konuşma yaptı.Daha sonra dört oturumda çeşitli konular görüşüldü.

İlk oturumda Prof. Dr. İbrahim Kılıçaslan’ın moderatörlüğünde “Paydaşların Otomotiv Mühendisliğinden Beklentileri” konusunda Tolga Doğancıoğlu (TAYSAD), Osman Sever (OSD), Zeynep Erkunt (TARMAKBİR), Nurettin Özdebir (ASO) ve Yunus Çiftçi (TOSB) birer sunum yaptılar.

İkinci oturumda YÖK Denetleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Orhan Aydın’ın moderatörlüğünde “Akademik Çalışmalar ve Kamu Açısından Otomotiv Mühendisliği” konusunda Adem Ceylan (MYK), Sebahittin Korkmaz (TSE), Dr. Orkun Hasekioğlu (TÜBİTAK) ve Prof. Dr. Veli Çelik (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi) birer sunum yaptılar.

Üçüncü oturumda YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Çavuşoğlu’nun moderatörlüğünde “Eğitim Planları Açısından Otomotiv Mühendisliği” konusunda Prof. Dr. Duran Altıparmak (Gazi Üniversitesi), Prof. Dr. Hüseyin Bayrakçeken (Afyon Kocatepe Üniversitesi) ve Doç. Dr. Abdulkadir Balıkçı (Gebze Teknik Üniversitesi) birer sunun yaptılar.

Son oturumda Fırat Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yasin Varol’un moderatörlüğünde “Otomotiv Mühendisliği Eğitimi İçin Altyapı İhtiyaçları” konusunda Prof. Dr. Kadir Aydın (Çukurova Üniversitesi), Prof. Dr. Ali Sürmen (Bursa Teknik Üniversitesi), Prof. Dr. Cem Soruşbay (İstanbul Teknik Üniversitesi) ve Doç. Dr. A. Necati Özsezen (Kocaeli Üniversitesi) birer sunum yaptılar.

Konferansın sonunda Prof. Dr. H. Serdar Yücesu bir kapanış konuşması yaparak tüm katılımcılara ve konuşmacılara yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ederek, konferansta tartışılan konular ile ilgili hazırlanacak olan Sonuç Raporunun tüm katılımcılara, paydaşlara, kamu ve özel sektör kuruluşlarına gönderileceğini belirtmiştir.

Konferans sonuçlarının ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyoruz..